MEVZUATTAKİ GELİŞMELER:  E-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri İle İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru (11.06.2021)       Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.06.2021)       Tüm Meslek Mensuplarımız Yaş Sınırı Olmaksızın Aşı Olabilecekler (10.06.2021)       SGK Genelgesi 2021/20 - 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması (10.06.2021)       Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı (09.06.2021)       7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (09.06.2021)       Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde Uzaktan Çalışma Bildirimi İçin Yeni Düzenleme (07.06.2021)       Sosyal Yardım Alınan Hanede Bulunan Kişinin Çalıştırılması Halinde Verilecek Prim Desteğinin Usul ve Esasları Açıklandı (05.06.2021)       Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Hakkında 2.6.2021 Tarihli ve 25647141 Sayılı Genel Yazı (04.06.2021)       2018/8 Sayılı Genelge Değişikliği Hakkında 27.5.2021 Tarihli ve 2021/18 Sayılı Genelge (04.06.2021)      

 

   » Resmi Gazete

   » Güncel Mevzuat

  
» Güncel Yazı ve Yorumlar

   » Pratik Bilgiler

   » Muhasebe Standartları

   » Elektronik Kitaplar

   » Vergi Mevzuatı

   » Dış Ticaret Rehberi

   » Spk Mevzuatı

   » Basel II

   » Sgk Mevzuatı

   » İşkur Mevuzatı

   » Dilekçematik

   » Sirküler

   » Kdv Oranı Arama

   » Vergi Takvimi

» Nicin İhracat
»
İhracata Hazırlık
»
Fiyatlandırma
»
Sözleşme
»
İhracatta İşlemler
»
İhracata Devlet Destekleri
»
Finansman Ödeme

Ayrıntılar İçin
Tıklayınız
» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı


Ayrıntılar İçin
Tıklayınız  HİZMETLERİMİZ
 

1. Yazılı ve Sözlü Danışmanlık İşleri

Mali ve idari mevzuatta ortaya çıkan veya çıkacak tereddüde düşülen her konuda yazılı veya sözlü olarak; istenildiğinde görüş verilerek kişi veya kurumların bilgilendirilmesi ve sorulan, araştırılan her konuda çözüm üretilmesi. 
 

2. Uzlaşma ve Vergi İhtilafları 

Herhangi bir mali denetim sonucu ortaya çıkan duruma göre, ön uzlaşma, denetim sonrası uzlaşma ve itiraz konusu yapılıp yargıya gidilmesi hallerinde tüm ara ve nihai mercilerde konunun takip ve sonuçlandırılması.


3. Vergi Denetimlerinin Takibi

Mali İdare denetim elemanlarının yaptıkları veya yapacakları incelemelerde şirketinizi temsilen hazır bulunulması ve usulüne uygun olarak gerekli bilgi belgelerin verilmesi gerektiğinde kendi görüşümüzü de kapsayan inceleme tutanaklarının imzalanması. Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi.
 

4. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

a)  3568 Sayılı Kanun gereği yapılması öngörülen Kurumlar Vergisi Tasdiki (Tam  Tasdik Hizmeti)

b)  3065 sayılı KDV Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen teslimlere ilişkin yüklenilen KDV’nin iade ve/veya mahsup işlemlerinin rapora bağlanması;

c)  Sermaye Ödendi Tespiti ve Diğer YMM İstisna Tasdik Raporlarının düzenlenmesi ve diğerleri.

d)  Özel Amaçlı YMM Tasdik Raporu düzenlenmesi,
 

5. Diğer Danışmanlık Hizmetleri 

Yukarıda belirtilen hizmetlerin verimini ve devamlılığını sağlamak ve bu hizmetler dışında olup da ayrıca ortaya çıkan ve çıkacak ihtiyaçları karşılamak için aşağıdaki hizmetleri kapsar.

a.  Mevzuat değişikliklerini (Mali Mevzuat, Teşvik, SSK, İş Kanunu, Kambiyo Mevzuatı) takip ile zamanında Sirküler Rapor gönderme, 

b.  Şirketinizin yaptığı iş sözleşmelerini mali açıdan irdeleme ve görüş bildirme.
  

 

 

 

 

 

İşkur İş İlanları
 

 

 

 
 
 
UZMAN KADRO DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
    Adres:     Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi B Blok No:33 Kat:5 Daire: 57-58-59-60
                    Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
    Tel:          0 212 - 221 11 31
   Faks:        0 212 - 221 12 16
  E-Posta:    uzmankadro@uzmankadroymm.com.tr

Web Tasarım: 
MuhasebeTR.com