MEVZUATTAKİ GELİŞMELER:  Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (15.01.2021)       Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları (15.01.2021)       E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (15.01.2021)       Nakdi Ücretsiz İzin Desteği ve 7256 Sayılı Kanunla Gelen Desteklerin Tutarlarındaki Değişiklikler (14.01.2021)       4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) (13.01.2021)       Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil (12.01.2021)       SGK Genel Yazı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları (12.01.2021)       Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (12.01.2021)       Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2021 (01.02.2021) Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (11.01.2021)       Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru (11.01.2021)      

 

   » Resmi Gazete

   » Güncel Mevzuat

  
» Güncel Yazı ve Yorumlar

   » Pratik Bilgiler

   » Muhasebe Standartları

   » Elektronik Kitaplar

   » Vergi Mevzuatı

   » Dış Ticaret Rehberi

   » Spk Mevzuatı

   » Basel II

   » Sgk Mevzuatı

   » İşkur Mevuzatı

   » Dilekçematik

   » Sirküler

   » Kdv Oranı Arama

   » Vergi Takvimi

» Nicin İhracat
»
İhracata Hazırlık
»
Fiyatlandırma
»
Sözleşme
»
İhracatta İşlemler
»
İhracata Devlet Destekleri
»
Finansman Ödeme

Ayrıntılar İçin
Tıklayınız
» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı


Ayrıntılar İçin
Tıklayınız  GÜNCEL YAZILAR
 


Maliye'nin Değerli Konut Tebliği Kafaları Karıştırdı! (16.01.2021)

Bugüne kadar çok sayıda vergi yürürlüğe girdi, yürürlükten kaldırıldı, ancak hiç birisi kamuoyunda bu kadar tartışılmadı...
ayrıntılar için tıklayın

Arabuluculuk Anlaşma Belgesine Rağmen İşçi Alacakları Dava Edilebilir Mi? (16.01.2021)

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışanlara Ödenecek Tazminat Miktarlarındaki Artışlar... (16.01.2021)

Her yıl İş Kanununa göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden asgari ücret tespit edilmektedir...
ayrıntılar için tıklayın

Çıraklık Sigortası Doğum Borçlanmasında Avantaj Sağlar Mı? (16.01.2021)

6 Haziran 1974 doğumluyum. 10 Aralık 1989'da çıraklık sigorta başlangıcım var, herhangi bir prim ödemesi yok. Hala bu...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücretle 4 Kişilik Aile Geçinsin (16.01.2021)

Değerli okurlar, Aralık ayının gelmesiyle asgari ücretin belirlenmesi süreci de başlamış oldu. Milyonlarca kişi asgari...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Piyango Sanal Kumar Oynatıyor (16.01.2021)

Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilik Tarihiniz 10 Mayıs 2024 (16.01.2021)

Soru: 10 Mayıs 1969 doğumluyum. SSK girişim 10 Ekim 1988. 2001’e kadar 2090 gün primim var. 10 Mart 2001’de Emekli...
ayrıntılar için tıklayın

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek Mi? (15.01.2021)

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi istisnası...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Dul ve Yetim Aylıkları Belli Oldu (15.01.2021)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),2021 yılının ilk yarısında uygulanmak üzere SSK ve BAĞ-KUR’dan dul ve yetim aylığı alanlara...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilikte 15 Yıl ve 3600 Gün İçin Dikkat! (15.01.2021)

15 yıl sigortalılık ve 3600 gün primle emeklilik için kıdem tazminatı alanların yeniden çalışıp çalışamayacağı farklı...
ayrıntılar için tıklayın

60 Yaşın Da Dolması Gerekiyor (15.01.2021)

Soru: 1963 doğumluyum. Sigortam 1990’da başladı. 2468 gün primim var. 620 gün de isteğe bağlı prim ödedim...
ayrıntılar için tıklayın

Yargıtay'dan Önemli Ücret Kararı (14.01.2021)

Yargıtay işyerinde ücret ayrımcılığı konusunda önemli bir karara imza attı. Kadın işçiye, aynı işi yapan erkek işçilerden...
ayrıntılar için tıklayın

Halka Açık Olmayan AŞ’lerde De Hamiline Hisse Senetleri Sahipliğinin Bildirilme Zorunluluğu (14.01.2021)

31 Aralık 2020 tarihli 5. mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın...
ayrıntılar için tıklayın

Veraset Vergisinin 2021 İstisnaları ve Tarife (14.01.2021)

Servet transferinden alınan Veraset ve İntikal Vergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa 12.4.1926’da yayımlanarak...
ayrıntılar için tıklayın

Aylığınız Yüzde Yüz Artar (14.01.2021)

Soru: Babamdan yetim aylığı alıyorum. Benim dışımda bir de babamın eşi alıyordu. Eşi iki üç gün önce vefat etti...
ayrıntılar için tıklayın

Nakdi Ücret Desteği Net 1420 Liraya Yükseldi (14.01.2021)

Asgari ücrete yapılan yüzde 21.56’lık zam, nakdi ücret desteği, istihdama dönüş ve artı istihdam teşvikine de yansıtıldı...
ayrıntılar için tıklayın

Bekarlar Evlenin Yılda 643 Lira – Çocuk Sahibi Olun 480 Lira ! (14.01.2021)

2021 Yılı Asgari Ücretli Bekarların evlendiği,çocukları üç olduğu ve eşi çalışmadığı sürece gelir vergisi ödemeyecektir...
ayrıntılar için tıklayın

İşsizlik Fonunu Virüs Yedi (13.01.2021)

Pandemide ikinci dalga dolayısıyla başlayan kısıtlamalar sonucu kısa çalışmaya dönen işçi sayısı yeniden artışa geçti...
ayrıntılar için tıklayın

Af Kanunu Kapsamında 'Kısmi İhya' Yaparak Emekli Olabilir Miyim? (13.01.2021)

Soru: Yapılandırma yaptığımda ekte gönderdiğim belgeyi verdiler. Toplam 10319 gün için 115 bin lira borç çıkartıyorlar...
ayrıntılar için tıklayın

7 Bin Günle Kıdem Tazminatı Bekleyenler İçin Geri Sayım (13.01.2021)

1999-2000-2001 yıllarında sigortalı olup kesintisiz çalışanlar, 2020’de 7 bin günü tamamladı. Ancak arada kesinti varsa...
ayrıntılar için tıklayın

BES’te Devlet Katkısı Arttı (13.01.2021)

2021 yılı için 3.577 lira olarak belirlenen asgari ücret, sadece işçi ve işveren açısından önem taşımıyor. Çalışma hayatı...
ayrıntılar için tıklayın

Kesinleşen Emeklilik Maaş ve Gelirleri (13.01.2021)

SGK her yıl belirli dönemler itibarıyla emekli maaş ve gelirlerini yeniden güncellemektedir. Sosyal Sigortalar...
ayrıntılar için tıklayın

İş Bulma Ümidi Olmayanlar Artıyor (12.01.2021)

Pandemi dolayısıyla getirilen işten çıkarma yasağı devam ederken, yeni iş bulmak da zorlaştı. İş bulma ümidini...
ayrıntılar için tıklayın

Nakit Sermaye Artırımlarında İndirim Oranı (12.01.2021)

6637 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile...
ayrıntılar için tıklayın

Prim İadesine Değil Emekli Olmaya Odaklanmalısınız (12.01.2021)

Soru: 18 Haziran 1965 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 4 Ekim 2002. Toplam 2000 gün prim ödemem var. 3 Mart 1985’te...
ayrıntılar için tıklayın

Güncel Cenaze Ödeneği Tutarı (12.01.2021)

5510 sayılı Kanunun 37 maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik...
ayrıntılar için tıklayın

Covid-19 Süreci ve Emsal Kira Bedeli Uygulaması (11.01.2021)

Covid-19 süreci, 2020 yılında birçok alışkanlığı değiştirdi. Artık daha yoğun ofis çalışmaları, yerini önemli ölçüde...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Hedeflemesi Para Politikası (11.01.2021)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan ‘2021 Yılı Para ve Kur Politikası’ açıklamasında, ‘2021 yılında...
ayrıntılar için tıklayın

Beyan Edilmesi Gereken 2020 Yılına Ait Ücret Gelirleri (11.01.2021)

Gelir Vergisi Kanunu’nda, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı yapılan ödemeler...
ayrıntılar için tıklayın

Yürürlüğe Giren Yanlış Bir Uygulama: Şirketlerin Kendi Aldığı Hisselere Kâr Dağıtımı Stopajı (11.01.2021)

01.07.2012’de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 379. maddesinde “şirketlerin esas veya çıkarılmış...
ayrıntılar için tıklayın

Otomobiliniz İçin Daha Az MTV Ödeyebileceğinizi Biliyor Musunuz? (11.01.2021)

Yazının başlığını okur okumaz “Kim istemez ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Evet, otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin...
ayrıntılar için tıklayın

Kanun Yolundan Vazgeçme (11.01.2021)

Vergi Usul Kanunu’nun 379’uncu maddesi uyarınca “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Prim ve Ödenekler Belli Oldu (11.01.2021)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),2021 yılında ödenecek sigorta primleri ile hak sahiplerine verilecek ödenekleri belirledi...
ayrıntılar için tıklayın

Babam Askerliği Borçlanırsa Yaş Beklemesi Gerekir Mi? (11.01.2021)

Soru: 8 Ocak 1965 doğumlu babamın SSK başlangıcı 15 Nisan 1991 olup 1970 prim günü var. Askerlik borçlandırması yaparak ...
ayrıntılar için tıklayın

Yaşlanan Nüfusa Bakım Sigortası (11.01.2021)

Nüfusun yaşlanması sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde yük yaratıyor. Gelişmiş ülkeler de buna çözüm olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Akaryakıt Dağıtım Şirketi Mi, Sahte Fatura Üretim Merkezi Mi? (11.01.2021)

Akaryakıt sektöründe, 2019 yılı sonu itibarıyla 5'i faal 6 rafineri, 93 dağıtıcı ve 12.898 istasyonlu akaryakıt bayisi...
ayrıntılar için tıklayın

Sigorta Başlangıcının Emekliliğe Faydası Olur Mu? (11.01.2021)

Kızım 18 yaşını doldurdu. Bir ay sigortalı çalışarak sigorta başlangıcı yapılsa, ilerde emekliliğine faydası olur mu?...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Bu Sene Emzirme Yardımını %14,6 Zamlı Ödeyecek! (11.01.2021)

SGK tarafından yapılan yardımlar arasında emzirme ödeneği bulunmaktadır. Halk arasında "süt parası" olarak bilinen emzirme...
ayrıntılar için tıklayın

Gece Çalışamaz Raporu Almalısınız (09.01.2021)

Soru: 3 vardiyalı bir iş yerinde 26 yıldır çalışıyorum. Artık gece ardiyeleri kabus gibi geçmekte ve işe gitmek...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatının Hem Tabanı Hem Tavanı Arttı (09.01.2021)

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlara, hizmet sözleşmelerinin kanunda belirtilen hallerden biri ile sona ermesi...
ayrıntılar için tıklayın

Denetimlerin Sıkılaştırılması ve Belge Düzenine Sınırlama İyi Ama… Kayyum Aşkı Derneklere Kadar İndi (09.01.2021)

Yeni yapılan düzenlemeyle, İçişleri Bakanlığı'na derneklere soruşturma açılanların yerine kayyum ataması için yetki...
ayrıntılar için tıklayın

Fırsatı Kaçırmadınız! Şubata Kadar Başvuru, Martta İlk Ödeme... (09.01.2021)

“Torba Kanun” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında...
ayrıntılar için tıklayın

2021 SGK Taban ve Tavan Sınırları (09.01.2021)

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1.1.2021 ila...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatınız Eksik Ödenmiş Olabilir!  (09.01.2021)

İstifa eden ya da emeklilik nedeniyle işten kendi ayrılan işçiye ihbar tazminatı ödenmez. Yine emeklilik nedeniyle işten...
ayrıntılar için tıklayın

Hamiline Yazılı Paya Sahip Olanlar Dikkat! (08.01.2021)

TÜRK TİCARET KANUNU'NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR! HAMİLİNE YAZILI PAYA SAHİP OLANLAR DİKKAT, BİLDİRİMİNİZİ YAPINIZ...
ayrıntılar için tıklayın

2021 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları (08.01.2021)

Kira geliri istisna tutarı 2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesna...
ayrıntılar için tıklayın

2021 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri (08.01.2021)

1 Ocak itibariyle asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst sınırı değişti, gelir vergisi...
ayrıntılar için tıklayın

İşçi İşveren Davaları Patlayacak (08.01.2021)

Pandemi döneminde fiilen çalıştırıldığı halde kısa çalışmada gösterilen, ücretsiz izne çıkartılan işçilerden şikâyetler...
ayrıntılar için tıklayın

Alacak Davasını Kazanan İşçi Emeklilikte De Avantajlı (08.01.2021)

İşvereni tarafından SGK’ya ücreti eksik bildirilen bir kişinin emekli aylığı da olması gerekenden az olur. Ancak işçi...
ayrıntılar için tıklayın

İstediğiniz Zaman Emeklisiniz (08.01.2021)

Soru: 5 Ocak 1970 doğumluyum. İlk SSK başlangıç tarihim 2 Nisan 1998 olup 7300 gün prim ödemem var. Yüzde 54 engelliyim...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Döviz Karşısında Erir Mi? (08.01.2021)

2016 Yılında-2021 Yılına kadar aşağıdaki tabloya değerlendirirsek, dönem başlangıcı ve sonu döviz verilerini ele...
ayrıntılar için tıklayın

E-Tebliğat'lara Dikkat ! (07.01.2021)

Günümüzde birçok mükellefin artık "e- tebligat" dediğimiz iletişim araçlarını kullanmak zorunda. Kurumsal olarak çalışan...
ayrıntılar için tıklayın

Evde Bakım Maaşı Zamlandı (07.01.2021)

Asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylıklarının ardından gözler sosyal yardım zamlarına çevrildi. Engelli yardımı...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Kaybı-Borca Batık Olma Şartlarında İyileştirme Düzenlemesi (07.01.2021)

20 Eylül tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Sermaye Şirketlerinde Borca Batıklık Durumu Ve Yeni Düzenlemeler” başlıklı...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Yargısında 2021’in Ölçütleri (07.01.2021)

Genelde İdari yargıda, özelde vergi yargısında sistem bazen tek dereceli, bazen iki, bazende üç dereceli olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Devlet Kısa Çalışma Döneminin Primini Ödeyecek Mi? (07.01.2021)

Soru: 25 Nisan 1970 doğumluyum. SSK’lı işe giriş tarihim 5 Mart 1990. Toplam 8705 gün primim var. Bu verilere göre ne...
ayrıntılar için tıklayın

Bağ-Kur Emeklilik Fırsatı Değerlendiren Kazanıyor! (07.01.2021)

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücretin İşçi İşveren Maliyetleri Ortaya Çıktı  (07.01.2021)

Milyonların beklediği asgari ücret belli oldu. Asgari ücret desteği 75 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Ücretlerinden...
ayrıntılar için tıklayın

2021 Vergi Cezaları Ne Oldu? (06.01.2021)

29Aralık 2020 tarihli (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan genel tebliğlerle, 2021 yılında uygulanacak vergiler, cezalar...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretli Bu Yıl Daha Çok Vergi Ödeyecek (06.01.2021)

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 14.60 oranında artarken, ilk gelir vergisi diliminin yüzde 9.09 oranında...
ayrıntılar için tıklayın  

 

 

 

 

 

İşkur İş İlanları
 

 

 

 
 
 
UZMAN KADRO DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
    Adres:     Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi B Blok No:33 Kat:5 Daire: 57-58-59-60
                    Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
    Tel:          0 212 - 221 11 31
   Faks:        0 212 - 221 12 16
  E-Posta:    uzmankadro@uzmankadroymm.com.tr

Web Tasarım: 
MuhasebeTR.com